ಹೀಗೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷ-ಯಗಳು

     ನೀಲಿಗಟ್ಟಿದೆ ಮನಸು
    ವಿಷದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ
    ಪಕ್ಕದವನ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಿಂದ,ರೂಂ-
    ಮೇಟನ ಹೋಸ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಿಂದ.

    ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು
    ಅವನಿಗರಲಿಲ್ಲವೇ ಈ ಚಿಂತೆ,
    ನನ್ನನ್ನಷ್ಟೇಕೆ ಕಾಡುವಿರಿ ಬಿಡಿ, ವಿಷ-
    ಯಗಳೇ ವಿಷವುಣಿಸಬೇಡಿ, ಮನಸಿಗೆ.

Advertisements

ಇರಲಿ ಗೆಳೆಯಾ… ಈ ಅನುಭಂದ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೇ…

ಗೆಳೆಯರೇ,

“ಈ ಬದುಕಿನ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬುವ ಬವಣೆಯ ನಡುವೆ ನನ್ನ ನೇನಪಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕೂಳಿನ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ನಡುವೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಕರಾಮತ್ತುಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ… “ಗೆಳೆಯರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು”

-ಶೆಟ್ಟರು