ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಮೋಳಗಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲಿ…

ನೆಡೆಯಲು ಕನ್ನಡ ನೆಲ,
ಕುಡಿಯಲು ಕನ್ನಡ ಜಲ,
ಹೆಚ್ಚಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಲ,
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ.

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಮೋಳಗಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲಿ

Advertisements

ಹೊಸ ವರುಷದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ೨೦೧೨

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ..
– ಅಮೋಘವರ್ಷ. ಈ. ಶೆಟ್ಟರ.

ದೀಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿ….

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀಲಾಕಾಶದಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಚಿಂತೆ,
ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ
ಹೂಡುವುವಂತೆ ಬೆಳಕಿನಾ ಸಂತೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಏಕಾಗ್ರತೆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ

ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ

ಟೀಚರ್ (i.e. ಅಕ್ಕೋರು): ರಾಜು, ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಎನು ಮಾಡ್ತಿಯಾ?

ರಾಜು: ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿನಿ ಮೀಸ್!!!!

ಟೀಚರ್: ಹಾಗಲ್ಲ, ಎನೂ ಆಗ್ತೀಯಾ?

ರಾಜು : ಮದುಮಗ!!!!!

ಟೀಚರ್:ಓಹೋ.. ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?

ರಾಜು : ಹೆಂಡತಿ!!!!

ಟೀಚರ್: ಏ ದಡ್ಡಾ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೊಸ್ಕರ ಏನು ತರ್ತೀಯಾ?

ರಾಜು: ಸೋಸೆ ತರ್ತಿನಿ…!!!!!

ಟೀಚರ್:ಏ ಮುಟ್ಟಾಳ, ನಿನ್ನ ತಾಯ್ತಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ?

ರಾಜು: ಮೊಮ್ಮಗ!!!!!!!!!!!!!!!!

ಟೀಚರ್: ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ…ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾದ್ರೂ ಏನು?

ರಾಜು: ನಾವಿಬ್ಬರು, ನಮಗಿಬ್ಬರು!!!!!!!!!!!!

ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಟೀಚರು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲಾ…!!!!!!!!!!!$#*&$#*%^

What happens if 1 rupee = 45 dollars!

New Indian Rupee

Scene 1  
 
Venue: Microsoft Corporation, New York, US. Some s/w engineers are Seeing some photographs. 
 
s/w engg 1 : What’s that? 
  
s/w engg 2 : Bob’s photographs from India . 
 
s/w engg 1 : Wow. Let me see. Which is this place? 
 
s/w engg 3 : (Sees the photo) This is ITPL, Bangalore. 
 
s/w engg 1 : Fundoo yaar! And what is this? He got Bajaj Pulsar also. 
 
s/w engg 2 : Let me see (sees). This guy enjoyng life maan… 
 
s/w engg 3 : You know how much an Bajaj Pulsar costs?  
Nearly 60K….. Say it in dollars… (60000*45 = 27,00,000 dollars) 
 
s/w engg 2: Oops. We can’t dream of such a thing here. 
 
s/w engg 1 : Let’s go to India & try for a job. 
 
[Everybody excited.] 
———— ——— ——— ——— ——— ——- 
SCENE 2 
 
Venue: Sun Microsystems, SanFrancisco , California, US 
 
s/w engg 1: I’m with you man. My Visa is expected anytime. Soon I will fly to India 
 
s/w engg 2: Ohhh…. When is the party? 
 
s/w engg 1: When I get it on hand. 
 
s/w engg 2: Where will you be working? 
 
s/w engg 1 : I’ll be working in Electronic City. 
 
s/w engg 2 : Oh! Electronic City. Great yaar. where it is… 
 
s/w engg 1 : It is in Bangalore. 
 
s/w engg 3 : Fundoo place yaar. Nice climate Not like California. 
 You’ll love the weather yaar. One of my friends is in Rajajinagar… 
 He says it’s the ultimate place to live in Bangalore. Cool maan. 
 
s/w engg 2 : Who is the client yaar? 
 
s/w engg 1: You know Municipality Corporation of Bangalore ? 
 
s/w engg 3 : Yeah. MCB. One of my friends is there in the Road Cleaning Division. Most challenging job yaar. People are working in the cutting edge of technology there. 
 
s/w engg 1 : I’ll be writing software for the accounts department of the GCU. 
 
s/w engg 2: GCU? what it means…? 
 
s/w engg 1 : that is Garbage Collecting Unit. 
  
s/w engg 3 : : Great yaar. That’s what I like about that country. You can get a job which requires all your skill. Not like here. See I’m writing software for the space shuttle remote control. I hate this. 
s/w engg 1 : Don’t worry guys. I’ll give you my Hotmail id. You can send your resume to me and I’ll forward it to the HRD. 
 
 [Everybody takes down his Hotmail id.] 
 ———— ——— ——— ——— ——— ——- 
 SCENE 3 
 
 Venue: IBM, New York, US (Conversation between a Male s/w engg. and Female s/w engg.) 
 
 Male : Hi! 
 Female: Hi. You know. I’m planning to settle in India soon. 
 Male : What?? 
 Female : Yeah. My marriage will be here in America only. He is doing his Ph.D in J.N.T.U and he’s coming here for a month. His study will be over in 2 months. He’s already got a job in MSCB. We planned to settle in Hyd itself… I’m also planning to work there. Let’s see… 
 Male: Good luck… dont forget us & US… 
 ———— ——— ——— ——— ——— ——- 
 SCENE 4 
 
 Venue: Intel Corp. US 
 s/w engg 1: Great news guys. Our George has got admission in the IGNOU with scholarship for B.A History. A great new field yaar… 
All are excited… 
George : Got my Visa yesterday. It’s all finalized now. 
s/w engg 2 : Congrats yaar. So you are out of this country. 
s/w engg 1 : B.A in Histroy…ohh. ..man, enjoy your life there!! 
s/w engg 2 :Got full aid, eh? 
George : Yeah. Got the UGC scholarship That will be 1200 Rupees / year. 
s/w engg 1 : Great. Enjoy. 
s/w engg 2 : (Thinking loud): 1200 Indian Rupees…! that means 1200 * 45 = 54000 Dollars… with that amount I can buy an three bed-room flat & a Mercedes here…!!! 
 ———— ——— ——— ——— ——— ——— – 
 SCENE 5
 
A foreigner working in Hyderabad as Software Engg gets a call from his Home .. 
 Father : What are you doing son ? 
 S/w Eng : Having breakfast ? 
 Father : what are you eating ? 
 S/w Eng: Coconut Sauce and Rice Cake i.e., (Idli and Chutney)
Thatz,,, Lifeeeeee

Note: Mail forwarded by a friend 🙂